Trykværkets bøger

Ordet og troen

kr.169,00

ISBN: 9788794058551 Kategori:

Beskrivelse

Prædikener fra Branderup Kirke

Regin Prenter var en af de berømte fire store teologer ved det nye teologiske fakultet på Aarhus Universitet i midten af det 20. århundrede. De øvrige var K.E. Løgstrup, P.G. Lindhardt og Johannes Sløk. Prenter gjorde sig tidligt gældende som en internationalt anerkendt Luther-forsker og blev i øvrigt kendt for at besidde en usædvanlig omfattende lærdom.

Men forskeren var først og fremmest præst. Efter studieårene i København og ved udenlandske universiteter blev han præst på Djursland. Under besættelsen var han præst i Aarhus Domsogn, og da han tog sin afsked som professor, blev han igen præst, nu i et lille sønderjysk landsogn. Bogen bringer 29 prædikener fra denne tid. de lærdom.

”… let læste, men dybt tænkte prædikener … en meget fin prædikensamling.”

Anders Thyrring Andersen, sognepræst, mag.art. og den teologiske §2-eksamen

”… en rigtig god ide at lade Prenters prædikener blive tilgængelige på denne måde. ”

Kurt E. Larsen, professor, dr. theol.

Regin Prenter: Student 1925. Cand. theol. 1931. Studieophold i Tyskland 1933-1934. Studieophold i England 1935. Sognepræst i Hvilsager-Lime 1935. 2. residerende kapellan ved Århus Domkirke 1940. Dr. theol. 1944. Professor ved Aarhus Universitet 1945. Konstitueret sognepræst i Branderup 1972-1977

Bogudgivelsen er en nyrevideret udgave af bogen fra 1976 – revideret af fhv sognepræst Villy Klit-Johansen.

Villy Klit-Johansen er født 19. december 1944 og er fhv sognepræst i Brønderslev, siden Elling Sogn i Aalborg Stift og sidst Hellevad-Egvad Pastorat i Sønderjylland.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....