udgiveraftale

Forfatteraftale

 
Forlaget indgår en Forfatteraftale med forfatteren om samarbejdets omfang, karakter og økonomi. Aftalen kan indeholde få eller mange indsatser fra forlagets side – og udarbejdes forud for at indlede et samarbejde. Forfatteraftalen kan indebære at trykke en bog eller producere en e-bog, som udgiveren selv har skrevet eller selv har rettighederne til.

Om TRYKVÆRKET
TRYKVÆRKET er et medudgiverforlag, som kan levere de ønskede ydelser fra forfatterens side. Forfatteren betaler selv alle produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af sin bog enten som e-bog eller som trykt bog. Til gengæld har forfatteren alle rettigheder og får 75 % af alle salgsindtægter på de bøger, der sælges gennem TRYKVÆRKET.
 
TRYKVÆRKET tilbyder en række forskellige ydelser fra sparring, redigering, ghostwriting, korrektur, grafisk opsætning, illustration, markedsføring og salgsindsatser – som kan vælges efter behov.
 
Ansvar
Forfatteren erklærer at have den udelukkende ret til udgivelse af værket, og at det ikke er i strid med gældende lov om ophavsret, injurielovgivningen eller anden lovgivning. Forfatteren har således ansvaret for, at TRYKVÆRKET ikke udsættes for berettigede søgsmål på grund af værkets indhold.

Såfremt forfatteren ønsker, at der i værket gengives materialer (tekster/illustrationer/ fotografier), som vedkommende ikke har ophavsretten til, påhviler det forfatteren at indhente de fornødne tilladelser til brug af materialet. Dokumenter hertil med krav fra copyrightholderen skal indsendes sammen med det øvrige materiale, inden projektet igangsættes.

TRYKVÆRKET har ret til i forbindelse med salg, PR og markedsføring at citere tekst eller vise forsiden for enten bogen eller for TRYKVÆRKET.
 
Godkendelse af redigering og korrektur
Selvom TRYKVÆRKET redigerer bogen og får den korrekturlæst, er det forfatterens eget ansvar at godkende bogens indhold af både tekst og billeder, inden den trykkes. Bogen godkendes til tryk, når forfatteren meddeler TRYKVÆRKET (), at bogen er klar til tryk.
 
Skader
Bøger, der bliver skadet under levering, transport og forsendelse, er TRYKVÆRKET ikke erstatningspligtig overfor. Det er forfatterens egen opgave at tegne en forsikring, der sikrer bøgerne under transport.
 
Backup
TRYKVÆRKET er ikke forpligtet til at gemme trykfiler eller tage backup af værker, der uploades til TRYKVÆRKET. TRYKVÆRKET er heller ikke forpligtet til at gemme kopier af de trykfiler, der produceres for kunden.
 
Konvertering til e-bog
TRYKVÆRKET kan også sørge for konvertering af filer til ebogsformaterne ePub og PDF.
Når filer afleveres til TRYKVÆRKET til konvertering, er det vigtigt, at de er færdigopsatte. Det betyder, at indholdet skal:
 
• Være færdiglayoutet
• Være sat op
• Ligge i den rækkefølge, som det skal udgives i
• Være uden sidetal
 
Alt indhold bliver konverteret, som det er og bliver ikke ændret i opsætningen af hverken TRYKVÆRKET eller ebogs-leverandøren.
 
TRYKVÆRKET uploader forfatterens fil via Publizon til salg i TRYKVÆRKETs egen webshop, i internetboghandler og kan tilbyde bogen til udlån i landets biblioteker. Det er dog vigtigt at understrege, at TRYKVÆRKET kun kan tilbyde bibliotekerne et udlån, der er ingen garanti for, at bibliotekerne tager bogen ind i deres samling til udlån som e-bog.
 
Salg og udlån af e-bøger kan til enhver tid stoppes med 3 dages skiftlig varsel fra forfatteren på .
 

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....