Trykketeknik

Trykværket samarbejder med flere trykkerier i Danmark for at få de bedste aftaler i hus. Vi bruger såvel inkjet print, digitalt print som offset tryk.

Digitalt tryk er en forholdsvis ny trykmetode, der er velegnet til tryk af relativt små oplag. Digitalt tryk fremstilles efter digitale data, uden film og trykplader som mellemled. Ved digitalt tryk foregår trykket direkte fra computeren til trykmaskinen.  

Tryksager fremstillet i digitalt tryk kan efterbehandles straks efter endt trykning og giver korte leveringstider.   Alt i alt betyder det, at du på Trykværket kan trykke bøger i en rigtig god kvalitet meget billigt.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....