Trykværkets bøger

Gud er kærlighed

kr.240,00

GUD ER KÆRLIGHED! Dette fantastiske budskab, fuldt af liv, lys og håb, er kernen i den kristne tro (1. Joh. 4, 16) – og i min og mange andres. Men hvis kærlighed er liv, hvorfor er det så den døde Jesus, korset, der er kristendommens centrale symbol? Hvad har kærlighed og død med hinanden at gøre? Svaret er: Ingenting. De er fundamentalt forskellige tilværelseskræfter, og med sin idé om, at Jesus døde for at frelse mennesket, har kristendommen gjort døden til en forudsætning for kærligheden – og dermed indføjet en splittelse i Gud, i troen.

Gud er kærlighed! beskriver først kristendommens grundtanke – kærlighedsbudskabet – og store udfordring: Forsoningsdøden. Dernæst gennemgår bogen kristendommens svar på tre centrale spørgsmål: Hvorfor er vi underlagt død og forgængelighed, hvis en kærlig Gud har skabt os? Hvad sker der efter døden? Hvad kræves der af os for at gå ind i det evigt lykkelige liv? Altså, de klassiske temaer: Skabelse, Fald, opstandelse og frelse. Kan kristendommen svare på en måde, som er forenelig med kærlighedstanken, dvs. med dens eget fundament? Og findes der andre svar, som er forenelige med kærlighedstanken?

Bogens pointe er, at det ser ud til, at korset kaster et slør over kristendommens forståelse af, hvad det vil sige, at Gud er kærlig, og at dette slør forplanter sig til en gennemgående uklarhed i den kristne troslære. Den kristne verdensforklaring vakler mellem kærlighed og død – så den har brug for at finde ud af, hvordan den undgår at falde.

Denne bog er altså nok en kristendomskritik, men den er først og fremmest et forsvar for troen på en kærlig Gud. Den er tænkt som støtte til ethvert forsøg på at udmønte kærlighedstroen i en troværdig og sammenhængende verdensforklaring – og er som sådan henvendt til alle, der bekender sig til en kærlig Gud.

ISBN: 9788797205006 Kategori:

Lau Sander Esbensen

Historiker og ph.d.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....