Forfatter

André Nielsen

André Nielsen (forfatter-pseudonym) er født i 1972 og var netop begyndt på en ph.d-afhandling i teologi da han mødte Annie Aphel. Afhandlingen skulle bygge på interviews med religiøse mennesker - i traditionel forstand. Da Annie kalder sig religiøs, men absolut ikke er dette i traditionel forstand, førte samtalerne med Annie til at forfatteren ønskede at skrive en bog om hende og hendes nevø. Dette gik de med til. Mødet fandt sted i 1999 og arbejdet på bogen opslugte al forfatterens tid i årene 2000 og 2001, således at ph.d-projektet forsvandt ud af syne. Da ingen kommercielle forlag imidlertid ville binde an med en så omfangsrig bog indeholdende fagligt stof på et provokerende højt niveau, blev "Indenfor Murene" kun trykt i et mindre oplag og for egen regning.Herefter gik forfatteren igang med en ny interviewbog, men nu af en helt anden art end den droppede ph.d-afhandling, idet samtalerne skulle handle om de spørgsmål der diskuteres i "Indenfor Murene", og personerne skulle ikke nødvendigvis opfatte sig som religiøse, men de skulle have beskæftiget sig indgående med nogle af begreberne dannelse, æstetik, kærlighed og religion. Det blev til 16 interviews, men da manuskriptet var færdigt og blev sendt til personernes godkendelse, meddelte 7 af dem at de ønskede deres bidrag fjernet. De fandt at der lå en tænkning bag spørgsmålene som var blevet holdt skjult for dem, og at meningen med bogen var at udstille deres "uklare" svar på de spørgsmål de blev stillet. Bogen blev ikke udgivet, men siden den tid har André Nielsen udgivet to romaner - under pseudonym.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....