Trykværkets bøger

Vold på arbejdet

kr.250,00

Mange faggrupper risikerer at blive udsat for vold, når de er på arbejde. Men hvis medarbejderen er mentalt forberedt på, at volden kan opstå, kan det være med til at afværge de skader, der ellers kan opstå i forbindelse med volden. Psykolog Bjarne Frøslee Ibsens bog ”Vold på arbejdet – og mental parathed” anviser, hvordan udsatte faggrupper bedst passer på sig selv ved at være mentalt parate til at møde volden.

I bogen inddrager Bjarne Frøslee Ibsen nye perspektiver i arbejdet med at forebygge konsekvenserne af vold på arbejdet. De nye tanker er inspireret af arbejdet med mental parathed inden for politiet og militæret. Tankegangen er oprindelig udviklet i militærpsykologisk regi for at understøtte soldatens mentale beredskab forud for kamp. Formålet med bogen er dog ikke at træne pædagogen og sygeplejersken i at blive små jægersoldater, men at understøtte en hensigtsmæssig sikkerhedsadfærd.

Bogen henvender sig til faggrupper som pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og fængselsbetjente, der eksempelvis arbejder inden for forsorgsområdet, fængselsvæsnet, socialforvaltningen og parkeringskontrol.

Formålet med bogen er ikke at vise, hvordan man forsøger at forebygge, at volden opstår, selv om det også er vigtigt. Men på mange arbejdspladser er det et vilkår, at der under alle omstændigheder opstår voldsepisoder. Hvis medarbejderen derfor er mentalt parat til at møde volden, vil det stille vedkommende langt bedre, end hvis han eller hun ikke er forberedt på, at en voldsepisode kan opstå.

Mental parathed handler om hele tiden at være tilpas opmærksom, fokuseret og klar til at handle over for vold, når man er på arbejde. Hvis medarbejderen på forhånd ”ser”, at en situation potentielt kan udvikle sig til vold, har vedkommende bedre muligheder for at håndtere situationen, så skader kan undgås eller minimeres.

De teoretiske afsnit bliver garneret med cases og grafiske fremstillinger.

ISBN: 9788794058322 Kategori: Tag:

Bjarne Frøslee Ibsen

Bjarne Frøslee Ibsen født i 1955 i Ry.  Han er cand.psych., ph.d. indenfor krise/traumeområdet. Han er en af landets førende fagpersoner indenfor krydsfeltet mellem klinisk arbejde med traumer og kriser og organisatoriske arbejdsmiljøtiltag af forebyggende karakter og var i mange år leder af forskningsprojekter og leder af Rigspolitiets Psykologtjeneste. Han er nu selvstændig konsulent.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....