Trykværkets bøger

Rum og Kunst

kr.190,00

Alt er lykkedes her

”Rum og Kunst” er bogen om et hus bygget til Dansk Center for Partikelterapi, en bygning til avanceret kræftbehandling, hvor alt synes at være lykkedes. Læger, forskere, sygeplejersker,  teknisk personale, serviceassistenter, alle fortæller de om optimale arbejdsforhold, og patienter, pårørende, ældre som børn, taler om nærvær og venlig professionel behandling.

At god arkitektur i samklang med god kunst i rolige, smukke og inspirerende rum har betydning for disse positive udsagn, fremgår med al tydelighed gennem hele den rigt illustrerede bog – smukt udtrykt i samtale med en erfaren sygeplejerske: ”Vi er på Dansk Center for Partikelterapi hjulpet af de fysiske rammer til at kunne arbejde professionelt”.

En forklaring på det gode resultat må tilskrives en kræftafdelings omhyggelige forarbejde og et tæt samarbejde med entreprenør og gode arkitekter, som på smukkeste vis opfyldte afdelingens krav, ønsker og visioner.

Læs selv, se og bliv inspireret. Så godt kan man bygge og indrette offentlige rum – set med brugernes øjne.

ISBN: 9788794058292 Kategorier: , , ,

Ib Hessov

Ib Hessov, f. 1938, blev læge i 1965 og senere overlæge i kirurgi på Aarhus Amtssygehus i 25 år. I hele sit aktive lægelige liv var han videnskabelig aktiv med hovedinteressen klinisk ernæring (ernæring til syge). Som ung kunstinteresseret overlæge tog han initiativ til at gøre et 50 år gammelt Amtssygehus smukkere og mere inspirerende med ung god kunst. Et succesfuldt initiativ, som medførte, at det nu samlede Aarhus Universitetshospital ved hans pensionering i 2004 spurgte, om han ville medvirke til, at kunsten kom til at præge hele AUH. Det sagde han glad ja til og er stadig en aktiv deltager i sygehusets kunstråd – og er en aktiv forfatter og debattør, hvilket den aktuelle bog vidner om.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....