Trykværkets bøger

Mennesker med udviklingshæmning – og demens

kr.249,95

Det er ret overraskende, at der ikke findes særlig meget viden eller udgivet litteratur om mennesker med udviklingshæmning, ifølge forfatteren Anette Vinther Mortensen.

Hun har udviklet en demensmodel, hvor hun præsenterer otte demenssymptomer, der kan opstå, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens. Den tager afsæt i mennesker med udviklingshæmning og demens – med særligt fokus på Downs syndrom. Demenssymptomerne er dog almengyldige, og bogens indhold er derfor også brugbart i den brede befolkning.

Bogen klæder professionelle medarbejdere såvel som pårørende på til at være en aktiv del af den tidlige og essentielle opsporing af demens. En rettidig diagnose er central for, at mennesker med demens kan modtage den rette indsats, det rette sted.
Bogen formidler viden og bidrager til kvalificeringen af såvel den aktuelle som den fremtidige pædagogiske faglige indsats. Bogens målgruppe er pædagoger, pårørende, medarbejdere inden for ældreområdet og diverse uddannelsesinstitutioner, der uddanner personale, der kommer i berøring med mennesker med demens – uanset deres kognitive funktionsniveau.
Anette Vinther Mortensen er uddannet pædagog og har i de seneste ca 20 år arbejdet som socialpædagog indenfor specialområdet i forhold til borgere med udviklingshæmning og demens. 
Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....