Forfatter

Benjamin Rud Elberth

Direktør og digital rådgiver i bureauet Elberth Kommunikation, der siden 2016 har rådgivet en lang række politiske organisationer, interesseorganisationer, ministerier, regioner og kommuner.Han har tidligere skrevet bogen ”Digital Interessevaretagelse” i 2017, er cand.mag. i Dansk og Master i Cross-Media Communication.Læs mere på www.elberth.dk

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....