Trykværkets bøger

Ro til at være

kr.149,00

ISBN: 9788794058537 Kategorier: , ,

Ida Gro Hansen

Ida Gro Hansen er uddannet pædagog fra Holte Børnehaveseminarium i 1977. De seneste 25 år har hun været leder af Natur- og Musikbørnehaven Lille-Gryn, som ligger på Bornholm. Foto: Jonas Schou Pedersen

Beskrivelse

Den danske daginstitutionskultur med opdeling i rød og blå stue og 45 minutters krea hver onsdag er blevet den ramme, mange børn i dag vokser op i. Men det er simpelthen ikke godt nok, for i denne kultur glemmer man fuldstændig, at børnenes opvækstvilkår og deres fremtidige opgave gennem de sidste 50 år er ændret radikalt.

Men der findes nogle alternativer rundt om i landet, og ét af dem er Natur- og Musikbørnehaven Lille-Gryn i Svaneke på Bornholm.

Lille-Gryn er et resultat af mange forældres vilje til at ville give deres børn en anden opvækst og dermed et helt andet institutionsliv, end de fleste kommunale institutioner kan tilbyde.

Institutionen er i årenes løb formet af mange forskellige pædagogiske retninger, hvorfra det meningsfyldte blev plukket ud og brugt, så det blev levende, fordi børn har krav på at vokse op i et levende fællesskab.

Det har betydet, at rigtig mange børn har haft op til tre år af deres liv i fysisk og psykisk ro. Børnene har haft en dagligdag, hvor de voksne er til deres rådighed og kan bruges efter behov, og hvor de trygt har kunnet hvile i visheden om, at de voksne påtager sig ansvaret for sig selv, for børnene og for fællesskabet.

Lille-Gryns leder, Ida Gro Hansen, har været med fra starten, og det er hendes ønske med denne bog at inspirere og vise andre, at man ved at ændre på arbejdsforholdene kan ændre opvækstbetingelserne for børn, så de får fred til at vokse på deres egne præmisser.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....