Trykværkets bøger

Pythagoræernes sidste dage i Kroton

kr.149,00

En bog om det inkommensurable. Gert Buschmann giver i Pythagoræernes sidste dage i Kroton en komplet indsigt i de irrationale tals problematik. Og denne sag er mere kompleks end de fleste matematikkyndige er klar over.

Det må nemlig tages i betragtning, at den formale teori for de reelle tal har andre modeller end det, vi sædvanligvis forstår ved reelle tal (den intenderede model). Pythagoræernes sidste dage i Kroton begynder med en fortælling, som foregår på Pythagoras’ tid. Pythagoras havde i lang tid været bekendt med det inkommensurable, men hvordan forklare det på en måde, som harmonerer med den talopfattelse, pythagoræerne blev tilskrevet? Der måtte et meget nøje studium til, og tiden gik, og denne sendrægtighed synes at have fremkaldt gudernes vrede, siden et forbløffende hændelsesforløb – som umuligt kunne bero på tilfældet eller på menneskelig virksomhed – pludseligt bragte Pythagoras på sporet og til fuldkommenhed løste hans problem. Men prisen var yderst ydmygende for pythagoræerne. Disse begivenheder måtte for enhver pris holdes hemmelige. Og det blev de også, og gav dermed rum for skrøner, som intet har med virkeligheden at gøre.

Denne bog af Gert Buschmann er for enhver matematikinteresseret – uanset niveau og alder.

Velegnet som gave til matematiknørder 😮

ISBN: 978-87-93063-82-2 Kategori:

Gert Buschmann

Se Gert Buschmanns hjemmeside: www.juliasets.dk

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....