Trykværkets bøger

…og gjorde danerne kristne

kr.300,00

Fra Daneriget til Danmark. Religion og samfund i årene 400-1200

Vil man forstå folks handlemåder, i ikke mindst ældre tid, må man inddrage religionens rolle i samfundets udviklingsproces. Men religion som en væsentlig faktor i forhold til social norm- og identitetsudvikling er nærmest fraværende i vor tids fortælling om jernalder, vikingetid og ældre middelalder.

Religionen anses her i bogen som hovedgrundlaget for det datidige danske samfunds måde at organisere sig på i både før-kristen og kristen tid. Det var religionen, der legitimerede de ledende stormandsgruppers ideologi og aggressive norm-system.
Begrebet religion som sådan omtales kun sjældent i bogen, men danner hele tiden bagtæppet for den løbende fortælling om udviklingen af det daværende danske samfunds strukturer i den undersøgte periode. Både politisk, socialt, juridisk, kulturelt og delvist også økonomisk.
Religion anses her i bogen som en socialt konstrueret faktor, der determinerer og derfor kan forklare ændringer eller mangel på samme i de strukturer, som betinger væsentlige skift i samfundsudviklingen. Det er dette aspekt af religionen, der sættes fokus på og ikke så meget religionen som guder, kult, ritualer mv.
Konklusionen er, at det var den til enhver tid styrende overklasse, der også bestemte i al fald den officielle religions indhold og ritualer. Ja, faktisk legitimerede sin egen ret til magten gennem enten at være direkte efterkommere af guder eller specielt udvalgt af en gud.
ISBN: 9788793709652 Kategori: Tags: , , , , ,

Finn Kjerulff Hansen

Finn Kjerulff Hansen er født i 1953 og opvokset på Bornholm, hvis historie siden barndommen har optaget ham meget. Han blev cand.mag. i historie og nordiske sprog ved Københavns Universitet i 1981 og var det meste af sit arbejdsliv tilknyttet forskellige administrative funktioner ved CBS, Handelshøjskolen i København. Efter pensionering i 2013 flyttede han tilbage til Bornholm, som han hele livet har opfattet som sit rigtige hjemsted. I de senere år har han genoptaget sin historiske interesse for øens historie og udgav i 2018 bogen De bornholmske husmænd bygget på en række kildestudier. Han har desuden holdt mange foredrag på øen om husmændene og andre historiske emner samt udgivet mindre arbejder om øens kirker, som har hans store interesse.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....