Trykværkets bøger

Landet i øst

kr.300,00

I denne bog forsøger forfatteren, Finn Kjerulff Hansen, gennem nye synsvinkler og nyfortolkning af kilder og andre forskeres teorier at give svar på nogle af den bornholmske histories mange spørgsmål. Han har lagt det historiske snit i perioden år 0 til ca. 1250, da begivenhederne inden for denne tidsmæssige ramme fik en afgørende indflydelse på øens senere historie, ja faktisk definerede den.

Bornholm var formentlig i år 0 trods sin beliggenhed eller snarere på grund af denne en del af en større kulturel, social, økonomisk og formentlig også magtmæssig regional sammenhæng. Beboerne havde efter fundene at dømme vide kontakter til omverdenen. Formentlig helt ned til Romerriget. Denne udvikling fortsatte op gennem historien i et stigende omfang, der kun blev begrænset af krige og anden uro forårsaget af en i perioden vedvarende folkevandring i Europa. Krige, som bornholmerne mest sandsynligt også var aktive deltagere i. Den bornholmske befolkning havde allerede ved år 0 organisatorisk gennem en militært præget administration styr på beskyttelsen af øen mod fremmede folks interesse for at besidde den strategisk velbeliggende ø. Bornholms betydning steg, da endnu større og langt mere velorganiserede stammer i de omkringliggende områder tilsyneladende tog øen i besiddelse op mod år 400. Derved blev Bornholm en del af et langt større magtmæssigt fællesskab, som aggressivt udfordrede de andre stammer langs Østersøens kyster. Fra den tid må øens historie hele tiden ses i dette lys, da øen fra nu af det meste af tiden videre frem var underlagt andres overordnede styring og udgjorde denne magts yderste østlige forpost. Dette medførte naturligt nok en stærk begrænsning i mulighederne for selvstændigt at påvirke sin egen situation. Den lokale ramme for en vis selvstændighed fik yderligere et knæk, da en stærk kongemagt op mod år 1000 og frem i stadig tættere samarbejde med kirkemagten med tiden fik svækket hele rigets og herunder også de bornholmske stormænds magt. Så Bornholm var fra nu af kun en passiv aktør i sin egen spændende og usædvanlige historie, hvor ikke mindst kampen mellem konge og ærkebispen i Lund fik stor indflydelse på øens forhold fra ca. 1250 helt op til 1575.

Vil du købe bogen, skal du kontakte forlaget. Mobil: 5354 5740.

ISBN: 9788793709645 Kategori:

Finn Kjerulff Hansen

Finn Kjerulff Hansen er født i 1953 og opvokset på Bornholm, hvis historie siden barndommen har optaget ham meget. Han blev cand.mag. i historie og nordiske sprog ved Københavns Universitet i 1981 og var det meste af sit arbejdsliv tilknyttet forskellige administrative funktioner ved CBS, Handelshøjskolen i København. Efter pensionering i 2013 flyttede han tilbage til Bornholm, som han hele livet har opfattet som sit rigtige hjemsted. I de senere år har han genoptaget sin historiske interesse for øens historie og udgav i 2018 bogen De bornholmske husmænd bygget på en række kildestudier. Han har desuden holdt mange foredrag på øen om husmændene og andre historiske emner samt udgivet mindre arbejder om øens kirker, som har hans store interesse.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....