Trykværkets bøger

Krigen til søs 1914-18

kr.349,00

Da første verdenskrig brød ud den 28. juli 1914, havde ingen forestillet sig, hvilke kamphandlinger der skulle gennemleves inden for de næste fire-fem år. Bogen belyser kamphandlingerne og de problemstillinger, der var forbundet med dem.

Danmark var som bekendt neutral under første verdenskrig, men blev alligevel involveret på grund af den internationale regulering og betydningen af de danske stræder. Krigen til søs 1914-18 er skrevet af Niels Holland og omhandler kamphandlingerne i søkrigen under første verdenskrig og belyser problemstillinger, som kan genkendes også i vore dage. Holland beskriver kamphandlingerne på alle have mellem de forskellige krigsførende parter. Det gælder de store slag ved Doggerbanke og Jyllandsslaget samt de adskillige mindre træfninger mellem mindre tyske og britiske enheder i Nordsøen og Doverstrædet. Endvidere beskrives de tyske hjælpekrydseres hærgen, herunder SMS Wolfs over 400 dage lange togt uden kontakt til moderlandet, hvor skibet bl.a. udlagde miner ved New Zealand og Australiens kyster. Man fornemmer her, hvilke store logistiske problemer med hensyn til kul (bunkers), proviant samt ammunition disse enheder konstant måtte kæmpe med.

Krigen til søs 1914-18 rummer en interessant beskrivelse af SMS Emdens anløb af øen Diego Garcia i Det indiske Ocean for reparation og proviantering. Øen havde ingen telegraf, men blev bestyret af en brite, der ikke var vidende om, at der var krig. Tyskerne reparerede britens motorbåd og gav ham vin og cigarer, til gengæld modtog de frugt og en levende gris. Da en britisk hjælpekrydser ankom til øen to dage efter, at SMS Emden havde forladt øen, kunne briterne godt se det sjove i besøget. Også de britiske eksperimenter med sø-luftfartøjer beskrives, herunder verdenshistoriens første angreb med fly fra hangarskibe mod Zeppelinerbasen i Tønder. Tabstallene fra de mange søslag var enorme, og kan kun give stof til eftertanke, selv om der nu er gået 100 år siden, at det skete.

ISBN: 978-87-93063-89-1 Kategorier: ,

Niels Holland

Født i Århus i 1966 og bosiddende i Frederikssund. Uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole og siden læst videre til navigationslærer. Forfatteren har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag. Han er derudover forfatter til de lærebøger, der bruges i navigationsundervisningen ved de danske navigationsskoler samt medforfatter på lærebøgerne i skibsteknik og skibsadministration.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....