Trykværkets bøger

Fra Retsfølelse til Retsfornuft

kr.495,00

Et samfund uden kriminalitet? 

Det er utænkeligt – men kunne vi komme til at leve i et samfund med mindre kriminalitet, et samfund hvor vi ikke stjæler, slår, truer, ødelægger, snyder eller på anden måde forulemper hinanden i samme grad som tilfældet er i dag? Og hvad skal der til? Hvad kan der gøres? Det er temaet for bogserien På jagt efter Paradis.
I dette fjerde bind – fra Retsfølelse til Retsfornuft – tages det for givet, at uanset hvad vi så end gør og finder på, vil der altid være nogen, der begår kriminalitet og andre handlinger, som er negative og belastende for de øvrige borgere og for samfundet. Spørgsmålet er så, hvordan vi skal reagere over for den kriminalitet og de kriminelle der faktisk findes? Dette berører – som kriminaliteten i sig selv – en lige så væsentlig side af samfundets ’godhed’, idet et samfunds ’godhed’, ifølge forfatteren, bør bedømmes på, i hvilken udstrækning der reageres med tolerance, humanisne og inkluderende tiltag over for de anderledes. Det må være en målestok for ’det gode samfund’ – det paradislignende samfund om man vil  – at vi også i fællesskab – staten – anvender så lidt tvang og straf – såvel i mængde som i form – som muligt over for samfundets borgere.
I bogen beskrives resultaterne af en række undersøgelser af, hvordan danskerne – og flere andre folkeslag i verden – synes der skal reageres og straffes over for kriminalitet, ikke mindst sammenholdt med, hvordan der rent faktisk straffes fra statens side. Fokus er især på anvendelsen af den ubetingede fængselsstraf, der sammen med udvisning må hævdes at være nogenlunde det modsatte af vejen til Paradis for de mennesker, der rammes af den. Og som indirekte derved også rammer os selv som samfund.

Udgivet af AFFORD Akademiet for Forebyggelse Danmark

Ikke på lager

ISBN: 9788794058216 Kategorier: , , Tags: , , ,

Flemming Balvig

har i årtier været en af Danmarks førende kriminologer. I mange år var han fast gæst i Politikens ATS som Kriminoklogen. Lige siden sin uddannelse som sociolog i begyndelsen af 1970-erne har han været ansat på det kriminal- og retsvidenskabelige område på Københavns Universitet, hvor han blev dr.jur. i 1988. I tillæg hertil har Balvig i perioder været gæsteprofessor ved universiteter i Norge, Sverige, Schweiz, Kina og USA. Han er forfatter og medforfatter til mere end 600 artikler og bøger om kriminalitet og straf. Siden sin pensionering i 2015 har han været professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er medstifter af og direktør i AFFORD, Akademiet for Forebyggelse Danmark – og tilsvarende i det noget mere nydelsesorienterede (!) CrimeWine. Udgives i samarbejde mellem AFFORD Akademiet for Forebyggelse Danmark og Trykværket.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....