Trykværkets bøger

Enten-eller-både-og

kr.199,00

Et storstilet forsøg på at gøre status over den moderne naturvidenskabelige verdensanskuelse – den mest accepterede livs- og verdensanskuelse i dag. Men hvilken anskuelse er mest meningsfuld, når vi forsøger at forstå eksistensen?

 

Enten-eller – både-og? er skrevet af Nikolaj Pilgaard Petersen og inddrager forskellige videnskabsfelter med henblik på at hjælpe læseren til at kunne tage stilling til, hvilken verdensanskuelse der er fyldestgørende i forhold til at forklare verden og eksistensen i sin helhed.

 

Skal vi inddrage og indtænke elementer af såkaldt alternative verdensopfattelser, eksemplificeret gennem så forskellige teoribygninger som den rationalistiske filosof Spinozas tanker, den danske mystiker Martinus’ verdensbillede og fund i forbindelse med den såkaldte nærdødsforskning? Der er i vore dage adskillige, der har rejst denne problemstilling angående forholdet mellem de moderne videnskaber og alternative traditioner, men Enten-eller–både-og? udmærker sig dels ved at være baseret på en særdeles omfattende indsigt i moderne videnskab, moderne filosofiske debatter og kendskab til alternative traditioner, dels ved at kombinere en åben, spørgende og fordomsfri tilgang med en kritisk diskussion af argumenterne. Desuden er den så sprogligt klar og veldisponeret, at den er tilgængelig for enhver, der er optaget af store, fundamentale emner.

 

Nikolaj Pilgaard Petersens bog henvender sig således til alle, der interesserer sig for livets grundlæggende spørgsmål.

ISBN: 9788793196247 Kategorier: ,

Nikolaj Pilgaard Petersenp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Times; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff}
span.s1 {font-kerning: none}
Nikolaj Pilgaard Petersen er cand.mag. og lektor i historie og matematik samt i filosofi i 2011. 

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....