Trykværkets bøger

50 år med miljø- og klimaministre i Danmark

kr.249,00

Oluf Danielsen

Dr. phil. og Dr. comm. Professor emeritus ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Beskrivelse

Miljøspørgsmål har været på den offentlige dagsorden, siden Miljøministeriet blev oprettet. I de første år var der stor tiltro til planlægningens evne til at skabe ordnede forhold.

Højere skorstene og længere rør ud i fjorde og havet var løsningen på forureningen af luft- og vand. Filtre på kraftværker og biler og rensningsanlæg til opsamling af snavset vand blev udviklet. Landbrugets brug af gødning og sprøjtemidler påvirker luften, søer, åer og fjorde. Vandmiljøplaner har ikke vist sig at være den tilstrækkelige løsning, så påvirkningen fortsætter. Deponering af affald i jorden var løsningen, før miljølovgivningen kom til. Oprensningen er blevet en generationslang udfordring, der stadig mangler løsningen.  Ureguleret brug af kemikalier truer fortsat miljø og sundhed trods stor indsats fra EU. De hormonforstyrrende stoffer truer ligefrem den naturlige måde at få børn på. Planer for løsning af klimaudfordringen er blevet suppleret med nationale og internationale love. Springet fra planer og love til regulære handlinger afventer fortsat de nødvendige gennembrud.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....