salgsaftale

Salgsbetingelser

 
De nedenstående vilkår indarbejdes i den forfatteraftale, som indgås for hver udgivelse.
 
Salgsprisen
Forfatteren fastsætter selv udsalgsprisen på sin bog og modtager 75 % af alle nettoindtægter fra salg gennem TRYKVÆRKETs webshop og fra alle de bøger, der sælges til internetboghandler, fysiske boghandlere og øvrige salgskanaler i TRYKVÆRKET. Forfatterens eget salg afregnes fuldt ud kun med fradrag for lagerets handling af bøgerne.

TRYKVÆRKET forpligter sig til at holde den pris, som forfatteren fastsætter som udsalgspris. Særlige tilbud aftales mellem forfatter og forlag.
 
Lageromkostninger
Så længe forfatterens bøger haves på lager, beregnes en halvårlig afgift på 200 kroner til TRYKVÆRKET. Fragt af bøger fra lagret til forfatteren betales af forfatteren selv. Når kunden ønsker at opsige forfatteraftalen og ønsker sine bøger retur, betales fragtomkostninger eller eventuelt makulering af lager af kunden selv efter regning fra TRYKVÆRKETs distributør, Dafolo.
 
Salgsafregninger
Alle produktionsomkostninger for værket betaler forfatteren selv. TRYKVÆRKET godtgøres eventuelle udlæg for forfatteren, før der afregnes.

Forfatteren aftaler med TRYKVÆRKET, hvilken rabat/avance forlaget må give til boghandlere for salg af kundens bog. Rabatten ligger mellem 4 % til 39 %.

Afregning
Der laves en salgsopgørelse hvert kvartal, som afregnes senest 6 uger efter endt kvartal.
Udbetalingen sker som B-indkomst/honorar, medmindre forfatteren er momsregistreret og har et CVR-nummer. Hvis forfatteren er momsregistreret, udbetales salgsindtægter mod faktura fra forfatteren.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....