Konvertering til e-bog

Gennem TRYKVÆRKET kan du udgive i ePub og PDF-format.

Det er en kompliceret proces at lave en bog om til e-bog. Vi kan tilbyde dig hjælp til at få det gjort. Men det tager tid. TRYKVÆRKET har et samarbejde med en dygtig og professionel udenlandsk underleverandør, hvorfor der kan gå op til tre uger, før filen er klar til at blive lagt op som e-bog.

Når du indleverer en fil til TRYKVÆRKET til konvertering, er det vigtigt, at den er færdigopsat. Det betyder, at indholdet skal være:   
•  Færdig-layoutet       
•  Siderne ligger i den rigtige rækkefølge   
•  Uden sideantal 

Alt indhold bliver konverteret, som det er og bliver ikke sat op af hverken TRYKVÆRKET eller af leverandøren.

TRYKVÆRKETs grafikere kan naturligvis hjælpe dig med dette, men hvis du vil tale med dem om det, koster det et opstartsgebyr på 250 kroner og herefter beregnes en timepris på 350 kroner.

Men du kan til enhver tid ganske omkostningsfrit få et tilbud på konvertering ved at sende en mail og vedhæfte din fil til . Fem dage efter har du en beregning på, hvad det vil koste at konvertere din fil til en e-bog.

Følgende filformater kan indsendes: 
•  Word  
 •  PDF    
•  InDesign-filer    
•  OpenOffice-filer

Dokumentet skal sendes samlet. Omslag, forside, titelblad og kolofon skal være samlet i filen.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....