Forfatter

Susanne Kragh

Født 1957.  Helt uventet har jeg fået titlen som forfatter, et spændende møde skulle der til, og interessen for det enkelte menneske og et vidnesbyrd, som efter min mening overgår fantasien med flere længder.Heinz, som er hovedpersonen i min bog, mødte op i Københavns Folkeregister.  Han fortalte om sine oplevelser og erindringer fra opvækst, krigsdeltagelse og tiden efter. Han fortalte mig også, at han forgæves havde forsøgt at få udgivet sit vidnesbyrd i Tyskland, og efter en længere tænkepause tilbød jeg at forsøge at få det udgivet. Det har taget mig mere end fem år af min fritid at undersøge, forske og skaffe beviser fra ind- og udland for at Heinz’ vidnesbyrd kunne blive så autentisk gennem en kildekritisk grundig undersøgelse. Desuden har det været vigtigt for mig, at vidnesbyrdet fremstod korrekt efter de informationer, jeg har fået fra Heinz selv.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....