Forfatter

Knud Halskov

KNUD LINDHARDT HALSKOV, født i 1946, er vokset op på et lille husmandsbrug i Midt- jylland. Efter 7 års folkeskole, dagen efter, han var blevet konfirmeret, kom han ud at tjene på landet i et par år. Herefter fik han en lærlingeplads på en plan- teskole i Viborg, hvor han udelukkende blev brugt som arbejdsdreng og derfor valgte at stoppe efter et års tid. Efter aftjent militærtjeneste rejste han til Canada, hvor han fik job hos en anlægsgartner i Vancouver. Flyttede halvandet år senere tilbage til Danmark for at få lidt mere skoleuddannelse. Mens han tog real- og HF- eksamen i København, tjente han til dagen og vejen ved aften- og natarbejde på Post- Omkarteringen i Tietgensgade. Han forblev herefter postvæsenet tro som livslang tjenestemand.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....