FAQ/Hyppigt stillede spørgsmål og svar

Hvad er en selvudgivelse? Eller en medudgivelse?
Som med- eller selvudgiver uden et forlag i ryggen står du selv for hele indsatsen fra manuskript til færdig bog. Det betyder, at du selv skal stå for eksempelvis redigering/korrektur, opsætning, tryk, markedsføring og distribution af bogen. Det giver altså arbejde, men også en meget større kontrol over processen fra idé til færdig bog, ligesom du også rent økonomisk vil kunne mærke en forskel. Det samme kan du opnå hos Trykværket, hvor du kan vælge præcis de opgaver, du selv vil stå for – og lægge de øvrige opgaver over til os. Disse opgaver betaler du for, men til gengæld får du 75% af nettoindtægten ved bogsalget, hvor du hos traditionelle forlag typisk får ca 15%. i gennemsnitlig nettoindtægt.
 
Hos Trykværket bestemmer du helt selv, hvor meget du selv vil stå for. Skal vi hjælpe med korrektur, så bogen fremstår professionel og gennemarbejdet? Skal vi sørge for at få din bog trykt hos et trykkeri, vi i forvejen har et godt samarbejde med? Skal vi stå for markedsføring af din bog, så folk hører om den – og kan købe den hos boghandlerne, og på eksempelvis Saxo.com eller låne den på biblioteket?
 
Hvem kan medudgive?
Alle kan få medudgivet en bog. Du behøver ikke at få godkendt en idé til en bog hos et forlag, hvorfor du ikke er begrænset af at sælge din idé med en nedre salgsgrænse for øje. I stedet kan du lade lysten drive værket og udgive det, du synes mangler på det danske bogmarked. Eller udgive bogen privat udelukkende for at forære den til venner og familie.
 
Kan en forening udgive bøger på Trykværket?
Ja, en forening kan med fordel udgive deres bøger gennem Trykværket. Det kan eksempelvis være en lokalhistorisk forening, en haveforening eller en idrætsforening, der vil lave et årsskrift.
 
Jeg har udgivet bøger tidligere. Kan jeg udgive dem som e-bøger på Trykværket?
Ja, hvis du har rettighederne til bogen. Men før du kan udgive bogen, skal den konverteres til en epub-fil eller en pdf. Trykværket kan hjælpe dig med at formatere filerne, hvis du har brug for det.
 
Registrering af din bog
 
Hvad er et ISBN-nummer?
Et ISBN-nummer er et unikt identifikationsnummer, som de fleste bøger får tildelt og bliver trykt med. ISBN-nummeret er 13 cifre, og du finder det som regel på en af de første sider i bogen eller på bagsiden.
 
Skal min bog have et ISBN-nummer?
Nej, der er ingen lov, der siger, at din bog skal have et ISBN-nummer, men hvis din bog skal registreres i Dansk Bogfortegnelse (www.dbc.dk/) – og hvis den skal kunne sælges fra boghandlere og butikker og købes af biblioteker – så skal din bog have et ISBN-nummer.
 
Hvad er en stregkode?
En stregkode dannes på baggrund af ISBN-nummeret, så bogen kan scannes og registreres i eksempelvis et kasseapparat.
 
Skal min bog have en stregkode?
Din bog behøver ikke at få en stregkode på, men det er en fordel, at du har stregkode på bogen, hvis den skal sælges hos boghandlerne.
 
Kan min bog købes hos boghandlerne?
Nej, din bog ryger ved udgivelse ikke direkte ud på hylderne hos boghandleren. Men Trykværket kan hjælpe dig med at få din bog registreret i boghandlernes centrale kataloger, så den til enhver tid kan bestilles hjem til boghandlerne. Men boghandlerne bestemmer selv, om de vil have din bog hjem på hylderne. Og så skal du sætte en rabat til boghandlerne, så de også tjener lidt penge på at sælge din bog. Rabatten er oftest op til 40 %. Trykværket sætter den typisk til 30%. Vi kan hjælpe dig med at få bogen registreret, så den kommer til salg i boghandlerne. Og din bog bliver naturligvis også sat til salg på Trykværkets webshop, hvorfra man kan købe bogen direkte. Dette gælder også netboghandlerne.
 
Din bog på bibliotekerne
 
Kan min bog lånes på biblioteket?
Alle udgivelser i Danmark bliver sendt til Bibliotekscentralen (DBC), hvorfra de registreres. Hvis den får en lektørudtalelse, vil bibliotekerne kunne læse om den og vælge at bestille din bog hjem til hylderne.
 
Hvad er bibliotekspenge/biblioteksafgift?
Biblioteksafgiften er en støtte, som forfattere (der har udgivet bøger på dansk), oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister kan modtage. Du skal selv søge om bibliotekspenge. Læs mere her.
 
Kan min e-bog lånes ud på e-reolen?
Ja, det kan den – og vi kan hjælpe dig med at få den registreret til udlån. Men vi kan ikke love dig, at bibliotekerne tager den til udlån. Det bestemmer de nemlig selv.
 
Hvad er en lektørudtalelse?
En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af bibliotekarer m.fl. til bibliotekerne. Det er en vejledning, som har til formål at understøtte kvaliteten af materialevalget hos bibliotekerne. En lektørudtalelse er skrevet ud fra et sæt særlige retningslinjer. Der udarbejdes udelukkende lektørudtalelser på nye udgivelser.
 
Hvordan får jeg en lektørudtalelse på min bog?
Det får du ved at give bogen et ISBN-nummer og ved at sende den ind til DBC (Dansk Bogfortegnelse), der registrerer bøger og afgør, om din bog skal have en lektørudtalelse. Vær opmærksom på, at det langtfra er alle bøger, der får en lektørudtalelse.
 
Bliver min e-bog også lektørudtalt?
Din bog kan – hvad enten det er en trykt bog eller en e-bog – lektørudtales. Trykværket kan hjælpe dig med at sende din bog ind til lektørudtalelse. Bogen skal sendes i to eksemplarer.
 
Presse/markedsføring
 
Bliver min bog anmeldt i aviserne og online?
Vi aftaler med dig, om der skal sendes anmeldereksemplarer til aviser, bloggere, kulturredaktioner, magasiner og lignende. Det er dog ikke sikkert, at din bog bliver anmeldt. Tænk hvor mange titler, som udkommer hvert år og kæmper om anmeldernes gunst. Mindre end en tiendedel af alle skønlitterære titler anmeldelse. Bemærk, at anmeldereksemplarer er gratis eksemplarer. Du vil med andre ord ikke tjene noget direkte på disse eksemplarer. Til gengæld er der mulighed for omtale af din bog, som kan lede til øget salg i den anden ende.
 
Kan I sende materiale ud til pressen?
Såfremt du ønsker det, er vi behjælpelige med at udarbejde og udsende pressemeddelelser i forbindelse med din bogudgivelse. Vi udsender også anmeldereksemplarer af bogen efter aftale. Bemærk, at pressehåndtering er en tillægsydelse, der skal tilkøbes.
 
Hvad kan Trykværket hjælpe med?

Vi kan tilbyde hjælp indenfor de fleste opgaver fra manuskriptets vej fra dig til markedsføring og salg. Vi tilbyder indsatser indenfor korrektur, redigering, konstruktiv kritik, grafisk opsætning, trykning, produktion af lyd- og e-bog, salg, lager og distribution samt presse og markedsføring.


Læser I korrektur på min bog/redigerer I min bog?
Hvis du ikke selv ønsker at læse korrektur, vil vi gerne hjælpe dig med det. Det er altid en god idé at få nogen til at læse korrektur på din bog under alle omstændigheder, så den virker gennemarbejdet og professionel. Bemærk, at hvis du ønsker, at Trykværket kigger din bog efter i sømmene – for sproglige, tegnsætningsmæssige og grammatiske fejl – er der tale om en tillægsydelse mod betaling, idet vi skal have en redaktør til at arbejde med bogen.
 
Kan I sætte min bog op grafisk?
Vi har nogle dygtige grafikere tilknyttet, som hellere end gerne vil samarbejde med dig om at sætte din bog op – både hvad angår forside, bagside, skrifttypen uden på og indeni bogen (typografi/sats) og opsætning af brødtekst, billeder, illustrationer mv. Du kan dog helt selv vælge, om du vil have en grafiker tilknyttet bogen eller selv vil stå for den kreative opgave.
 
Kan I hjælpe mig med at få min bog trykt?

Ja, Trykværket har et samarbejde med gode trykkerier i Danmark. Men du er ikke forpligtet til at bruge vores samarbejds-trykkerier. Det anbefales under alle omstændigheder at få din bog trykt hos et professionelt trykkeri for at sikre dig den bedste kvalitet.
 
Må jeg selv bestemme, hvor mange bøger jeg vil trykke?
Ja, du bestemmer helt selv, hvor mange bøger du vil have trykt. Der er ingen hverken øvre eller nedre grænse. Når du indtaster det antal bøger, du ønsker, får du prisen at se med det samme, hvis du bruger prisberegneren.
 
Kan jeg få en gratis læseprøve af min e-bog?
Ja, det er en god idé at lave en læseprøve af bogen, så folk får en smagsprøve – og forhåbentlig derefter køber hele e-bogen. Husk at oplyse Trykværket, om du ønsker, at der skal være en læseprøve af din e-bog.
 
Kan jeg få et prøvetryk, før min bog trykkes i det fulde antal?
Ja, du kan vælge at købe enten et prøvetryk til 250 kr eller en prøvebog til 500 kr. Et prøvetryk er din mulighed for at se, hvordan bogen kommer til at se ud opsætningsmæssigt, men med løse sider, mens prøvebogen er trykt på samme papirkvalitet, som du har valgt – og med limet omslag.


Må jeg selv sælge bøgerne, selvom de også ligger i Trykværkets webshop?
Ja, det må du, og alle indtægter fra dit eget, private salg skal Trykværket ikke have del i.
 
Er der nogen, der skal godkende indholdet i min bog?
Hos Trykværket har forfatteren selv ansvaret for indholdet – og ansvaret for eventuelle problemer det måtte give at udgive og offentliggøre dette indhold. Det vil sige, at forfatteren er ansvarlig i forhold til eksempelvis racismeparagraffen og straffelovens øvrige paragraffer om æreskrænkelse, diskrimination m.m. Trykværkets redaktør tillader dog ikke udgivelse af bøger med racistisk eller stærkt pornografisk indhold, så hver bog skal derfor godkendes af Trykværkets redaktør.
 
Jeg har fundet nogle fotos på nettet, kan jeg bruge dem i min bog?
Du kan ikke bruge fotos/billeder/illustrationer/tegninger mv., som du finder på nettet, uden at bede om lov til at bruge billederne. Du skal desuden sikre dig, at billederne er i en ordentlig opløsning – mindst 300 dpi – ellers kan de ikke bruges til tryk. I denne proces er vores grafikere meget behjælpelige med dels at finde billeder i ordentlig kvalitet og dels finde billeder, som du gerne må bruge. Bemærk, at dette kun gælder, såfremt du har tilkøbt grafisk opsætning gennem Trykværket.
 
Økonomi

 
Hvordan finder jeg ud af, hvad min bog skal koste?
Du afgør selv, hvad din bog skal koste. Men kig på andre bøger i boghandlerne og se, hvad de koster – og sæt så din pris efter det. Hvis det er en e-bog, ligger prisen ofte noget lavere end på trykte bøger. Hvis din bog koster 249 kroner, vil en e-bog typisk koste fra 100 til 150 kroner.
 
Hvor meget får jeg af indtægterne fra salget af min bog?
Du får 75 % af nettoindtægterne for salget af din bog.
 
Hvornår får jeg tilsendt opgørelser, og hvornår får jeg penge?
Der laves en salgsopgørelse hvert kvartal, som afregnes senest 6 uger efter endt kvartal.
Udbetalingen sker som B-indkomst/honorar, medmindre udgiveren er momsregistreret og har et CVR-nummer. Hvis udgiveren er momsregistreret, udbetales salgsindtægter med tillagt moms.
 
Opgiver I min indtægt til SKAT?
Ja, det gør vi.
 
Kan jeg stoppe salget af min bog som e-bog?
Ja, det kan du til enhver tid.  Send en besked til .
 
Hvem har rettighederne til min bog?
Når du udgiver på Trykværket, ejer du selv alle rettigheder til din bog. Hvis du har udgivet din bog på et andet forlag tidligere, skal du dog sikre dig rettighederne fra dette forlag til at trykke din bog.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....