MEDUDGIV DIN BOG

Trykværkets bøger

Kommunikation om videnskab

DKK249,00

Forskere og journalister har i mange år søgt at forklare både indhold og betydning af naturvidenskab til lægfolk, altså til ikke fagfolk.

Forskeren ønsker at forklare for at skabe tiltro til videnskaben og dens resultater og derved måske opnå øget økonomisk støtte til det fortsatte arbejde.

Journalisten søger traditionelt konflikt stof eller sensationelle resultater. Det kan for eksempel være tilfælde om videnskabens ikke gunstige virkninger på menneske og miljø.

Direkte involvering af lægfolk er vokset frem i form af konsensuskonferencer, videnskabscafeer og borgerhøringer. Dialogerne tildeler forskere og journalister nye roller.

Bearbejdningen af kløften mellem forskning og lægfolk, måske med journalisterne som hjælpere, kan være af central betydning for beslutninger i dagligdagen og på den politiske arena.

ISBN: 978-87-93709-49-2 Kategori:

Oluf Danielsen

Dr. phil. og dr. comm.Professor (mso) i Kommunikation og videnskabved Institut for Kommunikation og Humanistisk VidenskabRoskilde Universitet 

Balticagade 10 B, 2. sal. 8000 Aarhus C. +45 88 53 66 50 *Email*
.....