Trykværkets bøger

Fra Metode til Viden

kr.300,00

Et samfund uden kriminalitet? Det er utænkeligt – men kunne vi komme til at leve i et samfund med mindre kriminalitet, et samfund hvor vi ikke stjæler, slår, truer, ødelægger, snyder eller på anden måde forulemper hinanden i samme grad som tilfældet er i dag? Og hvad skal der til? Hvad kan der gøres? Hvad skal der gøres?

Det er temaet for På jagt efter Paradis, en jagt i tre bind.

Det tredje bind – Fra Metode til Viden – er den mest faglige og mindst personlige. Hvis man gerne vil jagte Paradis og finde veje til et samfund med mindre kriminalitet baseret på faktuel viden – arbejde evidensbaseret som det hedder i nutidssprog – er man også nødt til at kunne vurdere, hvor velfunderet denne viden er. Det er de mest nødvendige redskaber hertil som beskrives i det afslut- tende bind af ’På jagt efter Paradis’. Kvantitativ metode for begyndere!

Er udkommet 31. august 2020.

Det første bind – Fra Kriminologi til Kriminalprævention – kommer med et bud på, hvad vi ved om kriminalitetens årsager, og hvordan vi kan bruge denne viden til at blive bedre til at forebygge kri- minalitet. Det er på flere måder både en grundbog i Kriminologi og en grundbog i Kriminalpræven- tion. Det er dog ikke et forsøg på at komme hele vejen rundt og beskrive alt hvad Kriminologi og Kriminalprævention kan dreje sig om. Det er en faglig, men også en personlig bog, præget af hvad der interesserer forfatteren mest, og hvad han synes er rigtigst og vigtigst.

Er udkommet 31. august 2020.

Det andet bind – Fra Danmark til Japan – er både i sin stil og sit indhold endnu mere personlig. Forfatteren har villet beskrive, hvordan der er i et land med meget lavere kriminalitet end i Danmark, og hvordan det kan forklares, men også hvordan det føles at leve et liv, hvor man ikke behøver bekymre sig om at gå alene ud efter mørkets frembrud, at bruge sin mobiltelefon til at reservere en plads mens man henter sin kaffe på en café, eller om man nu har fået låst sin hoveddør. Blandt de omkring 200 lande, der findes i verden, er Japan et af dem, der har den allerlaveste forekomst af traditionel kriminalitet såsom vold, hærværk og tyveri. En rejse værd!

Udkommer i januar 2021.

ISBN: 9788793709980 Kategori:

Flemming Balvig

har i årtier været en af Danmarks førende kriminologer. I mange år var han fast gæst i Politikens ATS som Kriminoklogen. Lige siden sin uddannelse som sociolog i begyndelsen af 1970-erne har han været ansat på det kriminal- og retsvidenskabelige område på Københavns Universitet, hvor han blev dr.jur. i 1988. I tillæg hertil har Balvig i perioder været gæsteprofessor ved universiteter i Norge, Sverige, Schweiz, Kina og USA. Han er forfatter og medforfatter til mere end 600 artikler og bøger om kriminalitet og straf. Siden sin pensionering i 2015 har han været professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er medstifter af og direktør i AFFORD, Akademiet for Forebyggelse Danmark – og tilsvarende i det noget mere nydelsesorienterede (!) CrimeWine. Udgives i samarbejde mellem AFFORD Akademiet for Forebyggelse Danmark og Trykværket.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....