Trykværkets bøger

De bornholmske rundkirker – borgkirker eller kirkeborge

kr.200,00

Finn Kjerulff Hansen har forsket grundigt i den bornholmske kulturhistorie – og har i denne bog helliget sig de bornholmske rundkirker, fordi han har undret sig over formålet med at bygge dem, da intet specielt tyder på, at de var bygget som fæstninger som hidtil antaget. Der er ingen fund eller kilder, der dokumenterer, at Bornholm før og efter 1150 var hjemsøgt af hverken slaviske eller baltiske folk. Byggetidspunktet er nærmere 30-50 år senere vurderet efter de samtidige forhold.

Men hvad er de så bygget til? Der ligger i stedet religiøse motiver bag byggerierne af de runde kirker på Bornholm. Selve kirkerne skal ses som den væsentligste del af et større kirkeanlæg, hvilket der findes flere spor efter på kirkegårdene.

I bogen gøres også op med forestillingen om, at sognebefolkningen i tilfælde af angreb kunne søge beskyttelse i rundkirkerne. Denne havde her op mod 1200-tallet formentlig slet ikke adgang til kirkerne. Disse var på denne tid stadig forbeholdt øens absolutte stormandsklasse og måske tyendet, som på den tid var en del af familien. Dette ses også af kirkernes ringe størrelse og indretning.

Forfatterens befæstningsmæssige studier viser tydeligt, at såfremt man havde haft behov for et borgmæssigt værn mod fjendtlige landgange, så havde man valgt andre løsninger og også helt andre placeringer.De fire rundkirkers placering er langt mere pragmatisk orienteret og tager et vidtgående hensyn til ældre religiøse helligsteder, til lokal færdsel og ikke mindst øens særlige topografi. Placeringen lever i den grad op til ordet sogn, det man søger fælles, og som skal være nemt at komme frem til. Hvilket så også ville have tilfældet for byttetørstige fjender.

Finn Kjerulff Hansen

Finn Kjerulff Hansen er født i 1953 og opvokset på Bornholm, hvis historie siden barndommen har optaget ham meget. Han blev cand.mag. i historie og nordiske sprog ved Københavns Universitet i 1981 og var det meste af sit arbejdsliv tilknyttet forskellige administrative funktioner ved CBS, Handelshøjskolen i København. Efter pensionering i 2013 flyttede han tilbage til Bornholm, som han hele livet har opfattet som sit rigtige hjemsted. I de senere år har han genoptaget sin historiske interesse for øens historie og udgav i 2018 bogen De bornholmske husmænd bygget på en række kildestudier. Han har desuden holdt mange foredrag på øen om husmændene og andre historiske emner samt udgivet mindre arbejder om øens kirker, som har hans store interesse.

Hyrdevænget 7 8310 Tranbjerg J +45 88 53 66 50 *Email*
.....